Девка у печи, печет калачи...

Девка у печи, печет калачи...

Девка у печи, печет калачи...